Comunicació i màrqueting

Un bon vi no existeix sense una bona comunicació

Tan important és per a un vi la qualitat del producte com la imatge que desprèn. VINICOM ofereix un servei professional especialitzat en els diversos àmbits de la comunicació (fotografia, disseny, multimèdia, difusió en premsa...).

Gaudeixi de les solucions integrals i especialitzades que ofereix VINICOM als seus clients. Ens adaptem a les necessitats, els recursos i la filosofia de cada empresa.

No renunciï a una bona comunicació. No pagui més del compte per la feina d’un professional qualificat.

Plans de comunicació

Elaboració, execució i seguiment de les accions i els objectius marcats

A Comunicació, Turisme i Vi, SL sabem que els recursos són limitats i les possibilitats infinites. Elaborem plans de comunicació perquè el celler optimitzi resultats i orienti esforços i recursos cap als seus objectius. A partir d’aquí, fem el seguiment d’aquests plans, així com l’execució dels mateixos a través de les accions comunicatives aprovades. L’estratègia abans que res.